Weerstand managen onder bewoners en andere stakeholders is van cruciaal belang binnen infrastructurele projecten. Sommigen kunnen het je daarbij zeer lastig maken. Hoe krijg je zelfs de meest kritische stakeholder mee?

1. Breng de kritische stakeholder in kaart. Wat weet je van hem of haar? Heeft hij een groot belang bij het project? En heeft hij veel invloed, vertegenwoordigt hij bijvoorbeeld een belangrijke groep? Of zorgt hij voor negatieve stukken in de media over jouw project? Waardoor de invloed ook komt, investeer in een goede verstandhouding, zie tip 2.

2. Voer 1-op-1 in gesprekken met de persoon, als het kan bij hem thuis. Probeer in die gesprekken erachter te komen wat hem drijft, waarom hij het niet eens is met de aanpak van de projectorganisatie. In de meeste gevallen lukt het, door deze persoonlijke aanpak, vertrouwen te winnen voor de projectaanpak. Het feit dat jij moeite doet, naar hem toegaat en hem persoonlijke uitleg geeft, zorgt in veel gevallen voor een basis waaruit vertrouwen kan ontstaan. Lukt het na een aantal gesprekken nog niet om een stap vooruit te komen, dan wordt het tijd voor een andere aanpak,
zie tip 3.

Voer 1-op-1 gesprekken met de persoon, als het kan bij hem thuis.

3. Stel een structureel overleg in, bijvoorbeeld 1x in de twee maanden.  Voer de gesprekken niet meer alleen, want dat had geen gewenst resultaat. Betrek er dus anderen bij, die zijn vragen kunnen beantwoorden. Is hij bijvoorbeeld bang dat het project niet goed samenwerkt met andere partijen? Betrek die andere partners erbij en laat hen het verhaal vertellen!

4. Kijk ook naar de onderliggende emoties van de stakeholder en speel daar op in.  Vaak gaat het om mensen, die gezien willen worden, respect willen ontvangen voor hun idee├źn. Houd daar oog voor. Neem ze serieus en geef ze, waar mogelijk, credits.

“Kijk ook naar de onderliggende emoties van de stakeholder en speel daar op in.”

5. Geef ze een actieve rol in het project.  Betrek de stakeholder bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een informatieavond. Laat hem meedenken over de opzet van de avond, over welke vragen zeker aan bod moeten komen. Zo zet je zijn kritische denkvermogen om in een waardevolle bijdrage aan het project.

6. Geef ze letterlijk een podium!  Interview ze in de nieuwsbrief. Of laat hen het woord nemen tijdens een informatieavond. Geen enkel project kent alleen maar voorstanders. Dat mag je best laten zien. Het is juist sterk als je ook kritische geluiden durft te laten horen. Voorwaarde is wel, dat je een enigszins normale verstandhouding hebt opgebouwd (door de stappen 1 t/m 5). Zodat je weet dat het geen ongefundeerd negatief verhaal wordt, maar positief kritisch.