Cruciaal voor een succesvol infraproject

Omgevingscommunicatie

Communicatie wordt steeds belangrijker bij grote en complexe infrastructurele projecten. Weerstand bij omwonenden en andere stakeholders kan de voortgang van een project behoorlijk in de weg zitten. Sterker: het kan een schadepost van formaat opleveren.

Tijdig informeren 
Daarnaast verwachten bewoners, belangengroepen en andere stakeholders ook gewoonweg dat ze tijdig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het project, en vooral over zaken die hen direct raken.

Participatie
Maar: alleen tijdig informeren is in deze tijd niet meer voldoende. De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat een representatieve afspiegeling van de bevolking in een vroeg stadium moet participeren in infra- en gebiedsprojecten. Dat betekent dat een projectteam er een hele nieuwe taak bij krijgt. Initiatieven en ideeën vanuit bewoners en ondernemers moeten worden gestimuleerd en waar het kan een plek krijgen in de projectplannen. De voordelen daarvan zijn legio. De belanghebbenden hebben veel kennis van het gebied waarin ze wonen, recreëren en werken. Bovendien geeft vroegtijdige participatie een boost aan het draagvlak van het project.

Intern draagvlak
Niet alleen externe draagvlak is van belang. In steeds meer projectorganisaties wordt nauw samengewerkt met meerdere (overheids)partijen. Het interne draagvlak is in

die gevallen even belangrijk als het externe. Goede communicatie bij gebiedsprojecten wordt dus steeds complexer en is tegelijkertijd van cruciaal belang voor het succes van het project. Hoe organiseer je de communicatie zo, dat alle processen goed verlopen?

Communicatiestrategie
Ik heb jarenlange ervaring met het in goede banen leiden van omgevingscommunicatie van grote en complexe infrastructurele projecten. Vaak vragen opdrachtgevers mij om een communicatiestrategie voor hun project te ontwikkelen. En om die strategie vervolgens te implementeren, zodat het project communicatief succesvol loopt.

Kansen benutten
Daarbij houd ik oog voor de belangen van relevante in- en externe stakeholders en zorg ervoor dat met hen duurzame relaties worden onderhouden. Want of het nu om bewoners of bestuurders gaat: je hebt elkaar nodig om het beste resultaat te behalen. Het benutten van kansen om organisaties te profileren is mijn tweede natuur. Net als het vertalen van politiek-bestuurlijke gevoeligheden naar succesvolle communicatie-acties. Zo help ik organisaties met het verkrijgen van begrip, draagvlak en meerwaarde voor hun projecten.

Projecten ⇨

Cruciaal voor een succesvol infraproject

Omgevings-
communicatie

Communicatie wordt steeds belangrijker bij grote en complexe infrastructurele projecten. Weerstand bij omwonenden en andere stakeholders kan de voortgang van een project behoorlijk in de weg zitten. Sterker: het kan een schadepost van formaat opleveren.

Tijdig informeren 
Daarnaast verwachten bewoners, belangengroepen en andere stakeholders ook gewoonweg dat ze tijdig worden geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het project, en vooral over zaken die hen direct raken.

Participatie
Maar: alleen tijdig informeren is in deze tijd niet meer voldoende. De nieuwe Omgevingswet schrijft voor dat een representatieve afspiegeling van de bevolking in een vroeg stadium moet participeren in infra- en gebiedsprojecten. Dat betekent dat een projectteam er een hele nieuwe taak bij krijgt. Initiatieven en ideeën vanuit bewoners en ondernemers moeten worden gestimuleerd en waar het kan een plek krijgen in de projectplannen. De voordelen daarvan zijn legio. De belanghebbenden hebben veel kennis van het gebied waarin ze wonen, recreëren en werken. Bovendien geeft vroegtijdige participatie een boost aan het draagvlak van het project.

Intern draagvlak
Niet alleen externe draagvlak is van belang. In steeds meer projectorganisaties wordt nauw samengewerkt met meerdere (overheids)partijen. Het interne draagvlak is in die gevallen even belangrijk als het externe. Goede communicatie bij gebiedsprojecten wordt dus steeds complexer en is tegelijkertijd van cruciaal belang voor het succes van het project. Hoe organiseer je de communicatie zo, dat alle processen goed verlopen?

Communicatiestrategie
Ik heb jarenlange ervaring met het in goede banen leiden van omgevingscommunicatie van grote en complexe infrastructurele projecten. Vaak vragen opdrachtgevers mij om een communicatiestrategie voor hun project te ontwikkelen. En om die strategie vervolgens te implementeren, zodat het project communicatief succesvol loopt.

Kansen benutten
Daarbij houd ik oog voor de belangen van relevante in- en externe stakeholders en zorg ervoor dat met hen duurzame relaties worden onderhouden. Want of het nu om bewoners of bestuurders gaat: je hebt elkaar nodig om het beste resultaat te behalen. Het benutten van kansen om organisaties te profileren is mijn tweede natuur. Net als het vertalen van politiek-bestuurlijke gevoeligheden naar succesvolle communicatie-acties. Zo help ik organisaties met het verkrijgen van begrip, draagvlak en meerwaarde voor hun projecten.

Projecten ⇨

Kees Communicatie
M 06 1472 0874
info@keescommunicatie.nl