Wilhelminakanaal Tilburg

Maaswerken

2015-2016
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Rol: Communicatieregisseur en woordvoerder

Project: Maaswerken

  • Advisering van directie Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en projectmanagement
  • Regie op projectcommunicatie
  • Woordvoering, persberichten en persbegeleiding bij oplevering Maaswerken
  • Persbericht over onderzoek over beleving waterveiligheid onder bewoners langs de Maas: lees persbericht
  • Begeleiding van regionale en landelijke pers (oa NOS Radio 1, Volkskrant, Een vandaag), bekijk tv-fragment
Kader Richtlijn Water

Kees Communicatie
M 06 1472 0874
info@keescommunicatie.nl