Kader Richtlijn Water

Aanleg Máximakanaal

2009-2015
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Rol: Communicatieadviseur

Project: Omlegging Zuid-Willemsvaart/Aanleg Máximakanaal

 • Strategisch en tactisch communicatieadvies
 • Advisering project- en omgevingsmanagement en de Rijkswaterstaatorganisatie
 • Leiding officiële opening van het Máximakanaal door minister Schultz van Haegen en Koningin Máxima
 • Momenten benutten om project te profileren
 • Aansturing productie van communicatiemiddelen, zoals: nieuwsbrieven, brochures, persberichten, website, filmpjes (voor website en informatiecentrum) en infographics
 • Ontwikkelen van een informatiecentrum met andere bestuurlijke partijen (omliggende gemeenten, provincie en Waterschap Aa en Maas)
 • Opzetten en (laten) onderhouden van social mediakanalen
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden
 • Regie op de (bouw)communicatie van de aannemer met de omwonenden en andere stakeholders
 • Afstemming met communicatieadviseurs van omringende gemeenten, Provincie Noord-Brabant, ProRail en Waterschap Aa en Maas
 • Regie op meerdere politiek gevoelige issues in nauwe afstemming met stakeholders. Resultaat: succesvol managen van de weerstand van omwonenden
Verruiming Zuid-Willemsvaart

Kees Communicatie
M 06 1472 0874
info@keescommunicatie.nl