Aanleg Màximakanaal

Verruiming Zuid-Willemsvaart

2011-2014
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Rol: Communicatieadviseur

Project: Verruiming Zuid-Willemsvaart Den Dungen – Veghel

  • Opstellen van het strategisch communicatieplan en verantwoordelijk voor uitvoering ervan
  • Advisering aan project- en omgevingsmanagement en de Rijkswaterstaatorganisatie
  • Momenten benutten om projecten te profileren
  • Aansturing productie van communicatiemiddelen, zoals: nieuwsbrieven, brochures, persberichten, website, filmpjes (voor website en informatiecentrum) en infographics
  • Opzetten en (laten) onderhouden van social mediakanalen
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten voor omwonenden
  • Regie op de (bouw)communicatie van de aannemer met de omwonenden en andere stakeholders
Randweg Eindhoven

Kees Communicatie
M 06 1472 0874
info@keescommunicatie.nl